تفکر خارج از مرزهای دیپلماسی فرهنگی

تفکر خارج از مرزهای دیپلماسی فرهنگی

Yazıcı-dostu sürüm

تفکر خارج از مرزهای دیپلماسی فرهنگی

موسسه یونس امره در چارچوب حیطه وظیفه و مسئولیت خود، در سال 2016«آکادمی دیپلماسی فرهنگی» در ساختار موسسه یونس امره و در راستای اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه، در جهت اجرایی، مشخص شدن سیاست دیپلماسی فرهنگی ملی تاثیرگذار و ماموریت پرورش یافتن دیپلمات‌های فرهنگ معاصر ترکیه در این زمینه دایر شده است.

با هدف جهت دادن به سیاست‌های دیپلماسی فرهنگی ترکیه و اجرایی نمودن آن‌ها از طرف «آکادمی دیپلماسی فرهنگی» کارگاه آموزشی با نام «تفکر خارج از مرزهای دیپلماسی فرهنگی» با مشارکت عظیم و سطح عالی، مرتبط با موضوع و با گردهم آوردن کارشناسانی همچون نابی آوجی، شرف آتش، ایلبر اورتایلی، ملیح باروت، بریل دده اوغلو، سعادت الدین اوتکن، محمود ارسلان و عبدالقادر یالواچ برگزار گردید. اعلامیه و متن سخنرانی کارشناسانی که در ارتباط با موضوع در برنامه کارگاه آموزشی «تفکر خارج از مرزهای دیپلماسی فرهنگی» شرکت نموده اند با هدف انتقال به دیپلات های فرهنگی آینده به شکل مقاله درآمده و به شکل سری «ستاره قطبی» «آکادمی دیپلماسی فرهنگی» متشر شده است.

 

تفکر خارج از مرزهای دیپلماسی فرهنگی

انتشارات دانشگاهی دیپلماسی فرهنگی یونوس امره

 

ویراستاران: پروفسور شرف آتش، ملیح باروت

طراحی جلد: داملا اونال

نوع خمیر: دومین خمیر – جلد مقوایی

تعداد چاپ: چاپ اول

اولین سال چاپ: 2017

تعداد صفحه: 112

ابعاد: 5/13 * 21

شابک: 5-04-2097-605-978

 

فروش

شماره تماس:   1059 / 3091188 0312 
ایمیل:  hacer.afsar@yee.org.tr