برنامه پرشور شب عرس در تهران

برنامه «شب عرس» که روز سه شنبه 26 آذر 1398 در موسسه یونس امره تهران برگزار گردید، با استقبال گسترده ای روبرو شد.

همزمان با سالگرد درگذشت مولانا - که مولانا این شب را به عنوان شب وصال به معشوق خود، یعنی خداوند، می داند و آن را نه تنها به عنوان علتی برای غم و ناراحتی نمی بیند بلکه معتقد است که دلیلی برای شادی می باشد - موسسه یونس امره تهران میزبان برگزاری دو برنامه پربار و گیرا بود.

ابتدا دکتر ایرج شهبازی که از مهمترین مولوی پژوهان و مولوی شناسان ایران هستند، در رابطه با مولانا به سخنرانی پرداختند. موضوع سخنرانی «مولانا و زبان» بود. دکتر شهبازی در سخنرانی خود، با اشاره به برخی از سخنان قصار مولانا در رابطه با زبان، سخن گفتن و فراتر از آن «زبان حال»، به شرح آن ها پرداختند. بر مفاهیم عمیق این ابیات که بر جنبه های قابل رویت و غیرقابل رویت انسانیت دلالت دارند، تاکید کرد.

در ادامه، قطعات برجسته ای شامل برخی از آثار مولانا که با الهام و اقتباس از تصنیف های عبدالقادر مراغه ای آهنگسازی شده اند، اجرا گردید. اجرای موسیقی گروه دیرنا، مورد تشویق و تحسین حضار قرار گرفت.