برنامه‌های مرتبط با پیروزی چاناق‌قلعه در موسسه یونس امره تهران

16/04/2019

چاناق‌قلعه به عنوان یکی از خونبارترین جبهه‌های جنگ جهانی اول، محل نگارش داستان پرافتخار مقاومت آناتولی در مقابل اشغال دشمنان و نشانه فداکاری‌های بی‌حدومرز ملتی است که بجای تسلیم خاک مقدس وطن به دشمنان، بی‌پروا به سوی مرگ پرکشیدند.

موسسه یونس امره تهران میزبان سلسله برنامه‌هایی به مناسبت صد و چهارمین سالگرد پیروزی چاناق‌قلعه می‌باشد. در همین راستا، ابتدائاً نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر تاریخی ثبت‌شده در حین جنگ چاناق‌قلعه در گالری موسسه افتتاح گردید. این نمایشگاه که در ساعات 10:00-18:00 روزهای 26 فروردین لغایت 2 اردیبهشت 1398 میزبان علاقمندان خواهد بود، دربرگیرنده اسناد آرشیوی بیانگر روند پیروزی چاناق‌قلعه می‌باشد.

همچنین در روز دوشنبه مورخ 26 فروردین 1398، نمایش فیلم «چاناق‌قلعه پایان راه» انجام شد؛ این فیلم روایت دراماتیکی است از داستان‌های انسانی به عنوان تاوان پیروزی چاناق‌قلعه.

در سال گذشته نیز با همکاری موسسه یونس امره تهران و دانشگاه تهران، «نشست پیروزی چاناق‌قلعه» با سخنرانی اساتید دانشگاه برگزار شده بود. پیروزی چاناق‌قلعه هم از نظر تاریخ ترکیه و هم از نظر تاریخ جهان دارای اهمیت بسزایی است و چنین برنامه‌هایی به دنبال تشریح این واقعه تاریخی برای ایرانیان با استفاده از اطلاعات دست اول و آگاه‌سازی در رابطه با آن می‌باشند.