«گفتگوهای ادبی» برای دومین مرتبه با دنبال کنندگان موسسه یونس امره تهران دیدار کرد

فعالیت ها که  به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا به محیط دیجیتال انتقال پیدا کرده است به دیدار خود با دنبال کنندگانش در شبکه های اجتماعی ادامه می دهد.

در دومین برنامه «گفتگوهای ادبی» که روز جمعه ۱۷ آوریل ۲۰۲۰ برگزار شد مهمان  این دفعه ادیب و نویسنده زکی بولدوک امید باشار مترجم و استاد دانشگاه بود. 

امید باشار که یک دوره در موسسه یونس امره تهران و کابل فعالیت داشته است در مورد فعالیت های ترجمه ای که از فارسی به ترکی داشته است توضیح داد. 

فعالیت های دیجیتال بر روی صفحه اینستاگرام ادامه خواهد داشت. برای دنبال کردن و اطلاع پیدا کردن از برنامه های جدید می توانید صفحه اینستاگرام موسسه به آدرس «yeetahran» را دنبال نمایید.