گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15 ژوئیه در تهران

Yazıcı-dostu sürüm

در قالب برنامه یاد بود 15 ژوئیه روز دموکراسی و همبستگی ملی مراسم یاد بودی در موسسه یونس امره تهران با تشریف فرمایی سفیر محترم جمهوری ترکیه برگزار گردید.

سفیر در سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15 ژوئیه و ادای احترام و سپاسگزاری نسبت به جانبازان این واقعه عنوان کرد، شب 15 ژوئیه روح دموکراسی خواهی و استقلال طلبی ملت ترک را به بهترین شکل ممکن به جهانیان نشان داد. وی خاطرنشان کرد، اقدام به کودتای 15 ژوئیه از سوی گروه تروریستی «فتو»، در عین حال گستردهترین سازماندهی تروریستی بود که ملت ترکیه با آن رودررو شده است.

در این برنامه پس از سخنرانی های تشریفاتی فیلم مستند «15 ژوئیه از شب تا شفق» که از طرف شبکه TRT تهیده شده بود به نمایش درآمد. بعد از آن نیز نمایشگاه عکسی با تصاویر مرتبط با  15 ژوئیه بازگشایی شد. نمایشگاه عکس تا تاریخ 29 تیر 1398 از ساعت 10 صبح الی 18 بعدازظهر به منظور بازدید دایر می باشد.