کنسرت پایان سال گروه کر کودکان موسسه یونس امره تهران

30/12/2018

گروه کر کودکان موسسه یونس امره که از سال گذشته در ساختار موسسه یونس امره تهران شکل گرفت، یک سال است با نظارت مدرس زهره عبدلی به سطحی رسید که امکان نمایش در قالب یک کنسرت را به دوستداران موزیک فراهم نمود.

اعضای گروه کر کودکان مجموعا متشکل از 17 نفر، بعدازظهر چهارشنبه 5 دی 1397 برابر با (26 دسامبر 2018) برای خانواده های اعضای گروه و دیگر شنوندگان شب زیبایی را به وجود آوردند.

هنرمندان جوان اشعار کودکانه ترکی مختلفی را به صورت کر خواندند، به عنوان تکنوازی نیز با نمایش مهارت خود در نواختن پیانو، ویولونسل و سازهای محلی نشان دادند که دارند آموزش امیدوارکننده‌ای را برای آینده می‌ بینند.

خانواده ها که با برگزاری این کنسرت فرصت پیداکردند تا فرزندان خود را بر روی صحنه مشاهده کنند، رضایتمندی خود را از  تلاش موسسه یونس امره تهران که امکان تشکیل گروه کر کودکان را فراهم نموده ابراز نمودند.