کارگاه، نمایشگاه و کنفرانس هنر سرامیک ترکی در تهران

Yazıcı-dostu sürüm

موسسه یونس امره تهران به معرفی هنر و فرهنگ ترکی در تهران ادامه می‌دهد. پس از کارگاه هنر ابر و باد ترکی که در ماه می 2018 (ادیبهشت 1397) برگزار گردید این بار هم کارگاه، نمایشگاه و کنفرانس هنر سرامیک ترکی اجرا گردید. فعالیت های هنر سرامیک ترکی که در روزهای 11 الی 17 تیر 1397 (2-8 جولای 2018) برگزار شد از طرف هنر دوستان تهرانی با استقبال زیادی مواجه شد.

هنرجویانی که در این کارگاه پنج روزه زیر نظر اوستای هنر سرامیک ترکی سرکار خانم ییلدیز ایبرام شرکت کرده بودند، امکان یادگیری و اجرای هنر سرامیک ترکی را بدست آوردند. در این فعالیت کارگاهی  ترسیم  و رنگ آمیزی که از طرف هنرجویان بر روی چینی ها انجام گرفته بود توسط مدرس خانم ییلدیز ایبرام لعاب کاری شده و در یک کوره پزی سرامیک در تهران کارهای مربوط به پخت آن انجام شد. بعد از اتمام مراحل پخت این آثار در یکشنبه مورخ 17 تیر 1397 (8 جولای 2018) در سالن گالری موسسه یونس امره تهران به معرض نمایش در‌آمد.

علاوه بر این، با برنامه‌ریزی موسسه یونس امره تهران در تاریخ 16 تیر 1397 (7 جولای 2018) روز شنبه در مکان خانه اندیشمندان علوم انسانی کنفرانسی در ارتباط با هنر سرامیک ترکی از طرف خانم ییلدیز ایبرام ارائه گردید و هنر سرامیک ترکی به صورت عملی به شرکت کنندگان توضیح داده شد.