مولانا و یونس امره در تهران موضوع گفتگو قرار گرفتند

Yazıcı-dostu sürüm

در برنامه «گفتگوهای کتابخانه» که روز دوشنبه 18 آذر 1398 در موسسه یونس امره تهران برگزار گردید، جناب آقای دکتر سبحانی مهمان ما بودند.

با نزدیک شدن به سالگرد درگذشت مولانا (که مولانا این شب را به عنوان شب وصال به معشوق خود، یعنی خداوند، و شب عروسی خود "شب عروس یا شب عرس" می داند) موسسه یونس امره تهران پذیرای سخنرانی گرانقدر بود. دکتر توفیق سبحانی، ادیب و مترجم که آثار متعددی از محققان و‌ ادیبان ترک شناخته شده در سطح جهانی را به زبان فارسی ترجمه کرده اند؛ به سخنرانی با موضوع «مولانا و یونس امره» پرداختند.

دکتر سبحانی در سخنرانی خود به هر دو جنبه شاعر بودن و متصوف بودن مولانا و یونس امره اشاره کردند. همچنین تاکید نمودند که نمی توان هیچ یک از این توصیف ها را از دیگری جدا نموده و یا یک ویژگی را برتر از ویژگی دیگر دانست. دکتر سبحانی با تاکید بر اینکه یونس امره در هنر سهل و ممتنع شاعر بسیار ماهری بوده است، اشاره نمودند با اینکه ده ها ترجمه از آثار مختلف داشته اند اما موفق به ترجمه اشعار یونس امره نشده اند.

وی که در سخنرانی اش به بعضی از ابیات مولانا، یونس امره و سعدی اشاره کرد، نمونه هایی از برخی فعالیت های ادیبانی که بر روی شرح اشعار یونس امره کار کرده اند را نیز ارائه داد. برنامه با اهدای تقدیرنامه به پایان رسید.