موسسه یونس امره تهران در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

17/02/2019

موسسه یونس امره تهران به دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که در ایران بزرگترین نمایشگاه گردشگری می‌باشد و هر ساله با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی برگزار می‌شود شرکت نمود.

موسسه یونس امره تهران در این نمایشگاه که در بین تاریخ های 23 الی 26 بهمن 1397 برابر با (12 – 15 فوریه 2019) با برپایی غرفه ای که با سازماندهی بخش فرهنگی سفارت جمهوری ترکیه در قالب نمایشگاه گردشگری تهران فراهم شده بود مشارکت نمود.

نمایشگاه که از سوی ایرانیان با استقبال زیادی مواجه گردید، نقش مهمی در معرفی ارزش‌های گردشگری ترکیه داشته و امکان معرفی موسسه یونس امره تهران را برای بازدیدکنندگان فراهم نمود.

سفیر محترم جمهوری ترکیه جناب آقای پروفسور دریا اورس نیز از غرفه ما بازدید به عمل آورده و برایمان آرزوی موفقیت کردند.