نمایشگاه نقاشی و خط در موسسه یونس امره تهران

28/04/2019

نمایشگاه نقاشی و خط متشکل از آثار نقاش و خطاط حسین نوروزی از زبان آموزان موسسه یونس امره تهران به معرض نمایش هنردوستان قرار گرفت.

نمایشگاه «نقاشی و خط حسین نوروزی» که روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 در سالن گالری موسسه یونس امره تهران افتتاح گردید به مدت یک هفته به منظور بازدید تهرانی ها دایر خواهد بود. سفیر محترم جمهوری ترکیه جناب آقای پروفسور دریا اورس نیز با تشریف فرمایی خود در روز افتتاحیه آثار را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

موسسه یونس امره تهران به میزبانی خود از هنرمندانی که در شاخه های مختلف هنری فعالیت داشته و آثار ارزشمندی را خلق می‌نمایند ادامه خواهد داد.