نشست داستان کوتاه معاصر ترکیه در تهران

Yazıcı-dostu sürüm

موسسه یونس امره در تهران با همکاری مجله همشهری داستان به منظور معرفی هرچه بیشتر ادبیات ترکی و تشریح شرایط داستان‌کوتاه در ترکیه در سالهای اخیر برای علاقمندان ادبیات در ایران، اقدام به برگزاری «نشست داستان کوتاه معاصر ترکیه» نمود.

این نشست در تاریخ 16 اسفند 1396 در خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران برگزار گردید و مورد استقبال اهالی فرهنگ و ادب قرار گرفت.

در این نشست با موضوع تشریح جنبه‌های مختلف داستان‌نویسی معاصر ترکیه، «نجیب توسون» منتقد ادبی به شرح مفصل داستان‌نویسی امروز ترکیه، «نعیمه ارکوان» و «اسماعیل اوزن» نیز به بیان تجربیات شخصی خویش درباره نویسندگی و نظرات خود در رابطه با وضعیت داستان‌نویسی ترکی پرداختند. در این نشست که با هدف فراهم نمودن زمینه برای همکاری‌های ادبی میان دو کشور، همچنین برقراری ارتباط مستقیم و تبادل اطلاعات صحیح میان داستان‌نویسان دو کشور برگزار گردید، بهناز علی‌پور گسکری و محمد کشاورز منتقدان و داستان‌نویسان ایرانی نیز به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند.

در چارچوب این پروژه، داستان‌نویسان دو کشور، طی ماههای آینده، اقدام به نوشتن داستان‌هایی با موضوع تجربیات خود در کشوری بیگانه و با محوریت تهران و استانبول خواهند نمود. داستان‌های مذکور پس از انتشار در نشریات ادبی ایران و ترکیه، به شکل یک کتاب فارسی و ترکی به چاپ خواهند رسید.