نشست "نبرد چاناق قلعه و بازتابهای آن در ایران" برگزار شد

Yazıcı-dostu sürüm

نشست "نبرد چاناق قلعه و بازتاب­های آن در ایران" با حضور و سخنرانی دکتر زکریا قورشون؛ مدیرگروه رشته تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه وقفی فاتح سلطان محمد، دکتر معصومه دائی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و دکتر علی کالیراد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست که روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1397 در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد، پروفسور دکتر زکریا قورشون در صحبت­های خود به جنگ چاناق قلعه که در تاریخ از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین اهمیت آن در تاریخ ترکیه و جهان پرداخت. دکتر معصومه دائی به اخبار جنگ چاناق قلعه در روزنامه خاور و دکتر علی کالیراد نیز به موضوع جنگ چاناق قلعه در کتاب­های تاریخ نظامی ایران پرداختند.

همچنین در اواخر برنامه نیز مجموعه ای از عکس­های گرفته شده در نبرد چاناق قلعه در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.