نشست "استانبول در سیاحت نامه‌های دوره قاجار" در موسسه یونس امره تهران

Yazıcı-dostu sürüm

   سومین نشست از سلسله نشست­های "مواجهه دولتمردان و فرهیختگان ایرانی با ترکیه" روز سه شنبه 18 ارديبهشت ماه ساعت 17:00 در سالن کنفرانس موسسه یونس امره ترکیه برگزار شد. این نشست با عنوان "استانبول در سیاحت نامه‌های دوره قاجار" و با حضور و سخنرانی پژوهشگران علی اکبر شیروانی و دكتر مهدى اعتمادى فرد برگزار شد.

طی نشست­های قلبی که در چارچوب سلسله نشست­های "مواجهه دولتمردان و فرهیختگان ایرانی با ترکیه" برگزار شد، به موضوعات "ترکیه در یادداشت محمدعلی فروغی" که یکی از اندیشمندان و سیاستمداران مهم ایرانی است و همچنین "ترکیه در خاطرات قاسم غنی" که در سال 1949 سفیر ایران در آنکارا بود، پرداخته شد.

استانبول که در طول تاریخ پایتخت امپراطوری­های بسیاری بوده، توجه سیاحان ایرانی را نیز به خود جلب کرده است. در دوره قاجار، استانبول هم برای کسانی که قصد سفر به اروپا را داشتند و هم برای کسانی که به دنبال فرار از استبداد حکومت قاجار بودند، نقش گذرگاه داشته است. در بسیاری از سیاحت نامه­هایی که در این دوره به نگارش درآمده­اند، استانبول از جایگاه مهمی برخوردار است. اطلاعات به دست آمده از این سیاحت­نامه­ها، از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی سرنخ­های مهمی درباره استانبول آن دوره به دست می­دهد.

کتاب" قهوه استانبول نیکو می‌سوزد" علی اکبر شیروانی که از سیاحت­نامه­های دوره قاجار گردآوری شده است، دربردارنده مشاهدات دوازده سیاح ایرانی است.