“قره گوز, میراث معنوی فرهنگیمان” در اینستاگرام با دنبال کنندگانش دیدار کرد

Yazıcı-dostu sürüm

در این روز هایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح جهان لازم است در منزل بمانیم، فعالیت های موسسه یونس امره در محیط دیجیتال ادامه دارد.

برنامه «قره گوز, میراث معنوی فرهنگیمان» روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ در اینستاگرام با دنبال کنندگان خود دیدار کرد. 

برنامه با مشارکت انیس ارگون رئیس انجمن قره گوز و هنرمند عروسک نمایشی قره گوز با رضایت و پسند مخاطبین پیگیری شد.

برنامه های دیجیتال بر روی حساب اینستاگرام ادامه خواهد داشت. برای تماشا و مطلع شدن از این برنامه ها به آدرس اینستاگرام موسسه یونس امره «yeetahran» مراجعه نمایید.