شب های سینمای رو باز در موسسه یونس امره تهران

Yazıcı-dostu sürüm

در موسسه یونس امره تهران هر چهارشنبه اجرای نمایش یک فیلم ترکی محبوب به صورت سینمای روباز اغاز گردید.

روز چهارشنبه  4 مهر 1397 برابر با (26 سپتامبر 2018)  در ساعت 19:30 در اولین نمایش، فیلم پر از احساس و مورد پسند «پدرم و پسرم» اثر چاغان ایرماق جای گرفت. این برنامه که مورد پسند شرکت کنندگان قرار گرفته بود تجربه ای متفاوت از سینمای روباز را برای سینما دوستان تهرانی خلق کرد.