سینمای ترکیه در تهران مورد گفتگو واقع شد

30/06/2019

موضوع سری برنامه‌های «گفتگوهای کتابخانه» در موسسه یونس امره تهران این مرتبه به سینمای ترکیه اختصاص یافت.

روز پنجشنبه 6 تیر 1398 در پنجمین برنامه كارگردان ایرانی رضا صیامی مهمان برنامه بود. رضا صیامی که یک دوره در ترکیه در زمینه سینما فعالیت داشته، حکایت سینمای ترکیه را از آغاز تا به امروز  به همراه ارائه ای که از قبل آماده نموده بود با شرکت کنندگان برنامه در میان گذاشت.

رضا صیامی داستان سینمای ترکیه را از آغاز تا به امروز را با توجه به دوره‌های تاریخی و سیاسی مهم با شرح فیلم مستندی با نام «ویرانی بنای تاریخی روسی در آی استفانوس» که صاحب ویژگی‌ اولين فیلم ترکی بوده و در سال 1914 به نمایش در آمده است آغاز نمود واطلاعات مختصری نیز در ارتباط با کارگردان‌ها و فیلم های مطرحی که در تاریخ سینمای ترکیه اثری از خود به جای گذاشته‌اند ارائه نمود.

سری برنامه‌های «گفتگوهای کتابخانه» در زمینه‌های همچون تاریخ، ادبیات، هنر با حضور نام های شایسته به عنوان سخنران ادامه خواهد يافت.