یادبود محمد عاکف ارسوی، شاعر ملی ترکیه در تهران

Yazıcı-dostu sürüm

موسسه یونس امره تهران میزبان برنامه پرباری بود که به مناسبت هفته بزرگداشت محمد عاکف ارسوی (29 آذر ماه الی 6 دی ماه) برگزار شد. در این برنامه که با همکاری سفارت جمهوری ترکیه در تهران برگزار گردید؛ یاد و خاطر سراینده سرود ملی مان، شاعر ملی ترکیه، محمد عاکف ارسوی گرامی داشته شد.

برنامه با سخنرانی مدیر موسسه یونس امره تهران، جناب آقای عبدالله یگین؛ و رایزن فرهنگی جمهوری ترکیه در تهران، جناب آقای محمد تاشکین آغاز گردید و با ارائه ای در ارتباط با زندگی و آثار محمد عاکف ارسوی ادامه یافت. در ارائه ای که توسط زبان آموزان قدیمی موسسه، سروناز و مهرناز کیهان فر داده شد، مطالبی در رابطه با ماجرای زندگی محمد عاکف از بدو تولد تا زمان مرگ وی در اختیار مخاطبان قرار گرفت. همچنین به فعالیت های شاعر ملی مان در زمینه های مهم زندگی از جمله زمینه ی ادبی، سیاسی و دینی اشاره شد.

برنامه با خواندن برخی از اشعار محمد عاکف و همچنین سرود ملی ترکیه توسط زبان آموزان موسسه به پایان رسید.