برگزاری نشست «داستان ناگفته موسیقی ترکیه» در موسسه یونس امره تهران

Yazıcı-dostu sürüm

موسسه یونس امره تهران این بار میزبان نشستی متفاوت بود. در این نشست که با عنوان «تبادلات فرهنگی همسایگان: داستان ناگفته موسیقی عربسک ترکیه» در روز سه‌شنبه مورخ 21 فروردین 1397 برگزار گردید، محمد بردیبک، پژوهشگر و نویسنده، به شرح سرانجام موسیقی عربسک ترکیه پرداخت که موضوع پژوهش وی در کتابش با عنوان «شاید هم این ترانه از زبانم نیفتاد» بود.

در این نشست که بویژه مورد استقبال وسیع جوانان تهرانی علاقمند به موسیقی عربسک ترکیه قرار گرفت، بردیبک به بیان روند تاریخی موسیقی عربسک ترکیه از ظهور تاکنون، بافت اجتماعی منشاء موسیقی عربسک، اتفاقات تاثیرگذار در شکل‌گیری زندگی هنری سردمداران این سبک، ساخت موسیقیایی موسیقی عربسک و پخش نمونه‌هایی از تبادلات موسیقی میان کشورهای مختلف خاورمیانه پرداخت.

بردیبک با ذکر روند خلق آثار هنرمندانی همچون مسلم گورسس، فردی طیفور، اورخان گنجه‌بای، برگن، کباریه، نشئت ارتاش، ارکین قورای و در راس آنها ابراهیم تاتلی‌سس که علاقمندان بسیاری در خاورمیانه دارد و همچنین ماجرای ساخته‌شدن برخی ترانه‌های آنان عنوان نمود که هدف وی از تالیف این اثر، ارائه جایگزینی برای بازگویی تاریخ درباره ترکیه و تعاملات این کشور با همسایگانش در خاورمیانه بوده است.