برنامه یادبود محمد عاکف ارسوی به مناسبت مورد قبول واقع شدن سرود ملی در تاریخ 12 مارس

Yazıcı-dostu sürüm

با تشریف فرمایی سفیر محترم جمهوری ترکیه جناب آقای پروفسور دریا اورس 
نشست ویژه روزهای کتابخوانی:
"برنامه یادبود محمد عاکف ارسوی به مناسبت مورد قبول واقع شدن سرود ملی در تاریخ 12 مارس"
مکان : موسسه یونس امره تهران
تاریخ : سه شنبه مورخ 21 اسفند 1397 برابر با (12 مارس 2019)
ساعت : 14
آدرس : تهران، بلوار آفریقا، کوچه شهید سعیدی، شماره 12  
در قالب این فعالیت برنامه یاد بود برگزار خواهد شد. سپس بعضی از اشعار محمد عاکف ارسوی خوانده خواهد شد و به همراه حاضرین مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این برنامه برای عموم آزاد می‌باشد.