برنامه یادبود محمد عاکف ارسوی به مناسبت مورد قبول واقع شدن سرود ملی در تاریخ 12 مارس

با تشریف فرمایی سفیر محترم جمهوری ترکیه جناب آقای پروفسور دریا اورس 
نشست ویژه روزهای کتابخوانی:
"برنامه یادبود محمد عاکف ارسوی به مناسبت مورد قبول واقع شدن سرود ملی در تاریخ 12 مارس"
مکان : موسسه یونس امره تهران
تاریخ : سه شنبه مورخ 21 اسفند 1397 برابر با (12 مارس 2019)
ساعت : 14
آدرس : تهران، بلوار آفریقا، کوچه شهید سعیدی، شماره 12  
در قالب این فعالیت برنامه یاد بود برگزار خواهد شد. سپس بعضی از اشعار محمد عاکف ارسوی خوانده خواهد شد و به همراه حاضرین مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این برنامه برای عموم آزاد می‌باشد.