معرفی هنر خوشنویسی و تذهیب ترکیه برای ایرانیان

06/03/2018

پروفسور اوغور درمان و پروفسور فاطمه چیچک درمان، در چارچوب برنامه­های موسسه یونس امره ترکیه در ایران، طی نشستهایی به معرفی هنر خوشنویسی و تذهیب ترکیه پرداختند.

پروفسور اوغور درمان و پروفسور فاطمه چیچک درمان که به ترتیب با پژوهش­های خود درباره هنر خوشنویسی و هنر تذهیب یکی از اساتید و چهره‌های شناخته شده در این زمینه هستند، طی نشست­هایی که در تهران و شیراز برگزار شد؛ درباره سیر تاریخی هنر خوشنویسی و تذهیب ترکیه صحبت کرده و زیباترین نمونه­هایش را به حاضرین در نشست ارائه دادند.

اولین نشست روز دوشنبه 7 اسفندماه توسط پروفسور اوغور درمان در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. دومین نشست نیز روز سه شنبه 8 اسفندماه توسط پروفسور دکتر چیچک درمان در فرهنگستان هنر تهران برگزار شد.

به دنبال این نشستها اساتید به شیراز رفته و روز 8 اسفندماه  در انجمن خوشنویسان شیراز به ارائه مجدد صحبتهای خود در زمینه هنر خوشنویسی و تذهیب ترکیه پرداختند.

در پایان این  نشست ها، شرکت کنندگان از این دو استاد بزرگ که خدمات بزرگی برای هنر خوشنویسی و تذهیب ترکیه انجام داده اند و همچنین موسسه یونس امره ترکیه که بانی برگزاری این نشستها بود، تقدیر و تشکر کردند.

 

پروفسور اوغور درمان

در سال 1935 در باندیرما متولد شد. در سال 1953 از دبیرستان حیدرپاشا فارغ­التحصیل شد و در سال 1960 رشته داروسازی دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول را به اتمام رساند. در فاصله سالهای 1978-1963 به صورت آزاد به شغل داروسازی پرداخت و پس از آن در سال 1977 مدیریت موقوفات ترک¬پترول را برعهده گرفت. در سال 1981 به عنوان مشاور هنری مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (IRCICA) فعالیت نمود. از سال 1955، در محضر استاد نجم­الدین اوقیای (1976-1883)، یکی از اساتید بازنشسته آکادمی ملی هنرهای زیبا، به فراگیری هنرهای کتابت عثمانی پرداخت. در سال 1960 موفق به دریافت اجازه­ نامه (گواهینامه) گردید. همچنین از محضر کارشناسان این رشته همچون مجید آیرال، حلیم اوزیازیجی و دکتر سهیل اون‌ور نیز بهره‌مند گردید.

از سال 1961، بواسطه آثار مستقل، مقالات علمی، مدخل­نویسی (دانشنامه ترکیه، دانشنامه اسلامی سازمان امور دینی) و نوشته‌های خود سعی در معرفی و آموزش هنرهای کتابت ترکی داشته است. به تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه مرمره، موسسه پژوهشی ترک‌شناسی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه معمار سنان ادامه داد. در سال 1997 به عضویت هیئت علمی دانشگاه معمار سنان پذیرفته شد. به وی عنوان پروفسور اهدا گردید. به منظور معرفی هنر خوشنویسی ترکی از سوی وزرات فرهنگ به شهرهای قاهره (1976)، جده (1980) و شیکاگو (1987) و از سوی مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی به شهرهای بغداد (1988)، کویت (1992)، اسلام‌آباد (1994)، قاهره (1997) و تونس (1997) اعزام شد.

پروفسور فاطمه چیچک درمان

در سال 1945 در آنکارا به دنیا آمد. خانم درمان فارغ التحصیل رشته تاریخ هنر از دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول از سال 1985 تا سال 2012 عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه مرمره بوده است. وظایفی همچون ریاست دانشکده، رئیس رشته هنرهای ترکی سنتی و موسس شاخه هنر مادر مینیاتور و تذهیب را نیز بر عهده داشته است.

نزدیک به 100 مقاله و کتاب هایی مانند (Rikkat Kunt Hoca Hanım)، (Türk Tezyini Sanatlarında Motifler) و (Kadıasker Mustafa İzzet Efendi Hilyesi) نیز نوشته است.

هنر تذهیب را با اصول اوستا-شاگرد نزد اساتیدی همچون دکتر سهیل اونور، محسن دمیرونات و رقت کونت فرا گرفت و در سال 1982 مستحق دریافت اجازه نامه شد. خانم درمان در سال های مختلف نمایشگاه هایی در داخل و خارج کشور ترکیه هم به صورت شخصی و هم به صورت مختلط (اشتراکی) برپا نموده است. از طرف وزارت فرهنگ و گردشگری سال 2012 در شاخه تذهیب جایزه بزرگ هنر و فرهنگ را دریافت نمود.