نشست «مناقشات مرزی ایران و ترکیه در آیینه اسناد منتشرنشده آرشیوهای بریتانیا» برگزار شد

Yazıcı-dostu sürüm

نشست «مناقشات مرزی ایران و ترکیه در آیینه اسناد منتشرنشده آرشیوهای بریتانیا» در روز شنبه مورخ 15 اردیبهشت 1397 در موسسه یونس امره تهران برگزار گردید. دکتر مجید تفرشی در این برنامه به تشریح پژوهش‌های خود پرداخت که مورد استقبال تاریخ‌شناسان و پژوهشگران جوان ایرانی قرار گرفت.

دکتر مجید تفرشی ضمن ارائه اطلاعات بدست‌آمده در نتیجه پانزده سال پژوهش در آرشیوهای مختلف جهان و در رأس آنها آرشیو بریتانیا به موارد ذیل اشاره نمود:

«موضوع مرزهای بین ایران و ترکیه، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مباحث و اختلافات موجود در آسیا و خاورمیانه پذیرفته می‌شود. اگر ریشه‌های تاریخی این مسئله را کنار بگذاریم، با توجه به اینکه از سال 1843 تقریباً به مدت یک قرن این موضوع نه تنها میان دو کشور مطرح بوده بلکه دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و بریتانیا نیز همواره به عنوان ناظر در این مسئله حضور داشته‌اند، تبدیل به مسئله‌ای فرامنطقه‌ای شده است.

تداوم مباحث مرزی در دولت‌های شکل‌گرفته پس از امپراتوری‌ها، از منظر نشان دادن اهمیت موضوع جالب توجه است. همچنین حل اختلافات مرزی میان دو کشور از طریق مذاکره نیز حائز اهمیت است.»

این نشست با بخش سوال و جواب و اعطای تقدیرنامه به پایان رسید.